Table of Contents

צרו קשר

יועץ התכנית: ד"ר אבישי בר-אשר
דוא"ל: avishai.bar-asher@mail.huji.ac.il

מזכירת התוכנית: גב' ציפי ביבלניק
דוא"ל: tsipib@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5880031
פקס: 02-5881890
בניין מדעי הרוח, חדר 4303

על אודות

התכנית במדעי היהדות היא תכנית רב-תחומית המיועדת למתעניינים בקורות עם ישראל ותרבותו מראשיתה ועד ימינו, והיא משמשת כחוג במסגרת המסלול הדו-חוגי לתואר ראשון במדעי הרוח.

הלימודים בתכנית מקנים היכרות רחבה עם מגוון נושאים ודיסציפלינות במדעי היהדות והם כוללים התמחות באחד מן התחומים במדעי היהדות.

מטרת התכנית היא להקנות לתלמידיה השכלה וידע רחבים בעולמה של התרבות היהודית, על שלל ענפיה ותקופותיה, וכן לצייד אותם במיומנות בסיסית בשיטות המחקר הנהוגות במדעי היהדות לתחומיהם. המבט הבין-תחומי הייחודי שיוצרת התכנית מאפשר הבנה מעמיקה ומרחיבת אופקים של תרבות ישראל כמכלול רב פנים, דינאמי ומתפתח.