צרו קשר

מזכירת התוכנית:
גב' ציפי ביבלניק
בניין מדעי הרוח, חדר 4303
טלפון: 02-5880031
פקס: 02-5881890
דוא"ל: tsipib@savion.huji.ac.il