על אודות

התכנית במדעי היהדות היא תכנית רב-תחומית המיועדת למתעניינים בקורות עם ישראל ותרבותו מראשיתה ועד ימינו, והיא משמשת כחוג במסגרת המסלול הדו-חוגי לתואר ראשון במדעי הרוח.

הלימודים בתכנית מקנים היכרות רחבה עם מגוון נושאים ודיסציפלינות במדעי היהדות והם כוללים התמחות באחד מן התחומים במדעי היהדות.

מטרת התכנית היא להקנות לתלמידיה השכלה וידע רחבים בעולמה של התרבות היהודית, על שלל ענפיה ותקופותיה, וכן לצייד אותם במיומנות בסיסית בשיטות המחקר הנהוגות במדעי היהדות לתחומיהם. המבט הבין-תחומי הייחודי שיוצרת התכנית מאפשר הבנה מעמיקה ומרחיבת אופקים של תרבות ישראל כמכלול רב פנים, דינאמי ומתפתח.

דבר ראש התוכנית

התכנית בלימודי יהדות היא תכנית לימודים רב-תחומית לתלמידי התואר הראשון, המיועדת למתעניינים בקורות עם ישראל ותרבותו ממגוון נקודות מבט מחקריות.

שורשיה של התרבות היהודית עתיקים, כידוע, אך לכל אורך תולדותיה, מראשיתה ועד ימינו אלה, ניכרת בה התפתחות דינמית ומתמשכת והסתעפות מרחיקת לכת בכיוונים שונים. מדעי היהדות חותרים לאפיין בכלים אקדמיים את עולמה ואת קווי התפתחותה של תרבות ישראל על כל גווניה, דורותיה, מרכזיה והיבטיה. לא רק בעבר עוסקים מדעי היהדות, אלא גם בהתרחשויות עכשוויות ובהפניית מבט אל עבר העתיד; הממצאים והתובנות שמניבים שדות המחקר הללו תורמים להבנה מעמיקה יותר של סוגיות יסוד העומדות על סדר יומנו (כגון דפוסים של זהות יהודית בישראל ובתפוצות, דתיוּת וחילוניות, סמכות ופרשנות, היחסים בין ישראל לעמים וכיוצא באלה).

המכון למדעי היהדות של האוניברסיטה העברית נוסד כבר בשנת תרפ"ד (1924), חודשים ספורים לפני פתיחתה הרשמית של האוניברסיטה, ולאורך השנים התבסס מעמדו כמרכז בינלאומי מוביל ופורץ דרך למחקר והוראה אקדמיים ברמה הגבוהה ביותר של היהדות על כל אגפיה. המכון כולל שישה חוגים המתמקדים בתחומים שונים של חקר היהדות - מקרא, תלמוד והלכה, ספרות עברית, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, מחשבת ישראל והלשון העברית. תלמידי התכנית בלימודי יהדות נוטלים חלק במבחר קורסים הניתנים מטעם חוגי המכון למדעי היהדות, וכך הם זוכים להיכרות רב-תחומית רחבה עם עושר התכנים והגישות הבאים לידי ביטוי בחוגים אלה, בדגשים הקרובים ללבם. נוסף על כך כוללת התכנית שני קורסים ייחודיים של קריאת מקורות בתרבות ישראל, המפגישים את תלמידיה עם מגוון טקסטים יהודיים מסוגים שונים שנוצרו למן העת העתיקה ועד העת החדשה.  

בתכנית בלימודי יהדות לומדים כלל תלמידי "רביבים", תכנית המצטיינים להכשרת מורים להוראת מדעי היהדות של האוניברסיטה העברית (http://revivim.huji.ac.il), ובה בעת היא פתוחה גם בפני כל תלמיד ותלמידה באוניברסיטה החפצים בכך. הצטרפו אלינו לתכנית לימוד עשירה ומגוונת, שתרחיב ותעשיר את היכרותכם עם עולם היהדות על שלל גווניו ותקנה לכם ידע וכלי ניתוח אשר יעוררו את סקרנותכם, ירחיבו את אופקיכם ויפרו את חשיבתכם!