המסלול לתואר בוגר

התוכנית ללימודי יהדות היא תוכנית רב-תחומית המיועדת למתעניינים בקורות עם ישראל ותרבותו. התוכנית שואפת להקנות השכלה וידע רחבים, ולשם כך מתפרשת על פני תחומים שונים במדעי היהדות. בשנה א' התלמידים ילמדו בעיקר סוגיות יסוד מתחומים שונים בתרבות ישראל, ובשנים ב' וג' יבחרו מגמת התמחות.

מבנה הלימודים

א. הכרה רחבה של ההיסטוריה היהודית ושל התרבות היהודית וספרותה. הסקירה ההיסטורית כוללת קורסי מבוא בהיסטוריה של עם ישראל בתקופות השונות (התקופה העתיקה, ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד, ימי הביניים, העת החדשה). ברובד הספרותי ייבחנו היצירות העיקריות שעיצבו את התרבות היהודית. בנוסף יילמדו קורסי מבוא נוספים כרקע כללי במדעי היהדות (כגון "מבוא למחשבת ישראל"), ותרגיל בקריאת מקורות בתרבות ישראל.

ב. הרחבה והעמקה במגמת לימודים ראשית באחת משתי האפשרויות:
1. באחד ממקצועות מדעי היהדות (היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, הלשון העברית ולשונות היהודים, מחשבת ישראל, מקרא, ספרות עברית, יידיש ופולקלור, תלמוד והלכה).
2. בלימודי הדגש סביב נושא מרכזי, במסגרת חטיבות לימוד מובנות, מתוך החטיבות המוצעות על-ידי החוגים במדעי היהדות, או חטיבות נוספות בזיקה להן מחוגים אחרים ובתיאום עם היועץ, וכתיבת עבודה סמינריונית בתחום.

נוסף לדרישות אלו, תכלול התכנית קורס עזר, מכינה בתלמוד, וכן קורסי "אבני פינה" וכתיבה וקריאה מדעית.

תכנית הלימודים מציעה לתלמידים בנייה והרכבה אישית של תכנים מתוך מבחר גדול, המתאים לצרכיהם ולנטיותיהם. ההנחה היא שאת עיקר ההתמחות בתחום מיוחד והמיומנות והמקצועיות ירכשו התלמידים בחוג הלימודים השני שלהם. מומלץ אפוא לשלב את התכנית בלימודי היהדות עם חוג אחר במדעי היהדות או במדעי הרוח בכלל, אך אפשר לשלבה עם כל חוג הנלמד באוניברסיטה העברית.

למידע מפורט על מבנה הלימודים לחצו כאן (PDF). (הקובץ רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת תשע"ז. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה תכנית בלימודי יהדות).