סגל התוכנית

ד"ר יהושע גרנט

יהושע גרנט
ראש התוכנית

מתמחה בחקר השירה העברית שנתחברה בשלהי העת העתיקה ובימי הביניים עד לעת החדשה המוקדמת. מלמד קורסים למתחילים ולמתקדמים בחוג לספרות עברית ומנחה תלמידי מחקר שעניינם בתחומים אלה. 

את לימודיו לתוארי בוגר, מוסמך ודוקטור עשה באוניברסיטה העברית בירושלים. בעקבות השלמת עבודת הדוקטורט (בהנחיית פרופ' שולמית אליצור), השתלם כעמית "יד הנדיב" באוניברסיטת אוקספורד בבריטניה (הפקולטה לאנגלית והיחידה לעברית ומדעי היהדות). לאחר מכן נמנה במשך שנתיים עם "עמיתי בובר במדעי החברה והרוח" באוניברסיטה העברית ושימש עמית הוראה בחוג לספרות עברית. החל משנת תשע"ג, ד"ר גרנט הנו חבר סגל בפקולטה למדעי הרוח, ומשנת תשע"ה מכהן בה כראש התכנית ללימודי היהדות.

ספרו "אז מלפני בראשית: דברים שקדמו לבריאה בראי הפיוט הקדום" עתיד לראות אור בהוצאת הספרים של המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד בן צבי, וספר נוסף, "אזכרה מזמור: מזמורי תהלים בפיוטי יוסף אבן אביתור" נתקבל לפרסום במכון לחקר קהילות ישראל במזרח ביד בן צבי. בשנת תשע"ו זכה במענק מחקר תלת שנתי מטעם הקרן הלאומית הישראלית למדע (ISF) לפרויקט "קול היחיד של שליח הציבור: הרשות הקדומה כסוגת שירה לירית".

למבחר ממאמריו האקדמיים הדנים בנושאים מגוונים בחקר שירת הקודש ושירת החול ראו: https://huji.academia.edu/YehoshuaGranat

לרשימות פרי עטו ב'אתר הפיוט והתפילה' ראו:

http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/results.aspx#query=any,contains,%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%98