סגל התוכנית

ד"ר חנן גפני

חנן גפני

מרצה בבית הספר לתלמידי חו"ל באוניברסיטה העברית בירושלים, ובמחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. לאחר סיום שירות צבאי ולימוד בישיבת מיר בירושלים, פניתי להשלמת התואר שלישי באוניברסיטת הרווארד שבארה"ב (התואר הראשון נרכש באוניברסיטה הפתוחה והתואר השני באוניברסיטה העברית).

מחקריי מוקדשים להיסטוריה היהודית בעת החדשה, בדגש על נסיבות הופעתם, קווי התפתחותם, וצביונם האידיאולוגי של מדעי היהדות ("חכמת ישראל") בסביבה האירופאית של המאה ה-19. במסגרת זו אני נדרש לתיאור המעבר מדפוסי חשיבה מסורתיים לגישות ביקורתיות ביחס למקורות היסוד של התרבות היהודית, ולתפיסות מודרניות של ההיסטוריה והפילוסופיה היהודית. לאחרונה הופיע ספרי 'פשוטה של משנה' - עיונים בחקר ספרות חז"ל בעת החדשה (ספריית הילל בן חיים, הקיבוץ המאוחד, 2011).