סגל התוכנית

סגל

dani_attas

Daniel Attas

Wednesday 11:00-12:00
Co-Director
Philosophy and PEP
Moral and Political Philosophy; Distributive Justice; Property; Equality; Wellbeing
Room: Hum 6518
+972 2 5883775